@camillasvensk

Yoga

Jag inleder mina klasser utifrån ett mjukare förhållningssätt till mer utmanande rörelser och positioner, tempot är lugnare och förflyttningen mellan positionerna är flödade.

Medvetenheten kring andetaget finns där igenom hela klassen.

Teknik och linjering är viktiga inslag

i min undervisning samt att alltid bjuda in till och uppmuntra eleven att arbeta med props (block & bälten) på mattan för att enklare anpassa praktiken till hens muskuloskeletala samman-sättning och inte minst för att undvika skador.

Min egen yogapraktik hjälper mig behålla fokus och närvaro i stunden,

där jag kan leva mitt liv och vara i större medvetenhet kring mig själv och andra.